Meeting September 2016

From Hackerspace ACKspace
Jump to: navigation, search
Attention:
You are looking at an event that took place in the past
Event: Meeting September 2016
Featured: No
State: Completed
Start date: 2016/09/03
Start time: 17:00
End date: 2016/09/03
End time: 18:00
Contact: xopr
Kind: Meeting
Location: Location::ACKspace
URL:
Fee: Free
Short description: Participants meeting
Meeting om 17:00u vóór aanvang van de BBQ

De vergadering is ingepland op Zaterdag (03-09) 17:00 (voor aanvang van de barbecue).

agendapunten

Voorlopige agenda (mail agendapunten naar xopr of info):

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Vaststelling vorige notulen en actiepunten
  3. Ingekomen stukken
  4. TBD
  5. Heropeningsfeest
  6. Rondvraag
  7. Sluiting
  8. Actielijst

notulen

Notulen van deze vergadering: Media:Deelnemersvergadering 2016-09-03.pdf

Vorige vergaderingVolgende vergadering